ශ්‍රද්ධා ප්‍රණාම

අති පූජනීය මහා සංඝයා වහන්සේලාගේ ශාසනික මෙහෙවර අගයනු පිණිස, නවීන අංගෝපාංගායන්ගෙන් සමන්විත, සුවපහසු, විශිෂ්ඨ ගණයේ රථයක්, ගෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්සේලාටම සුවිශේෂී මිලකට පිරිනැමීම අප විසින් මෙසේ අරඹන්නෙමු.