ශ්‍රද්ධා ප්‍රණාම

අති පූජනීය මහා සංඝයා වහන්සේලාගේ ශාසනික මෙහෙවර අගයනු පිණිස, නවීන අංගෝපාංගායන්ගෙන් සමන්විත, සුවපහසු, විශිෂ්ඨ ගණයේ රථයක්, ගෞරවණීය ස්වාමීන් වහන්සේලාටම සුවිශේෂී මිලකට පිරිනැමීම අප විසින් මෙසේ අරඹන්නෙමු.

Image for ශ්‍රද්ධා ප්‍රණාම